תקציב המדינה לשנת הכספים 2021

<שם> תקציב המדינה לשנת הכספים 2021

<מאגר 2167179 תיקון 2161818>

<מקור> <!-- ((ס"ח תשפ"ב, 490|חוק התקציב לשנת הכספים 2021 (תקציב המדינה לשנת הכספים 2021)|24:614763)). --> <!-- חוק חדש -->

Article: תקציב המדינה לשנת הכספים 2021

Latest Version: תקציב המדינה לשנת הכספים 2021 - Version: 50112 (2023-02-08 14:02:34.533604+00:00)