תקציב המדינה לשנת הכספים 2022

<שם> תקציב המדינה לשנת הכספים 2022

<מאגר 2167180 תיקון 2161819>

<מקור> <!-- ((ס"ח תשפ"ב, 578|חוק התקציב לשנת הכספים 2022 (תקציב המדינה לשנת הכספים 2022)|24:614764)). --> <!-- חוק חדש -->

Article: תקציב המדינה לשנת הכספים 2022

Latest Version: תקציב המדינה לשנת הכספים 2022 - Version: 50113 (2023-02-08 14:02:34.920892+00:00)