תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר)

Article: תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר)

Latest Version: